София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Проекти
Правителство и бизнес в противопоставяне на заплахата от компютърни престъпления

 Проектът цели да повиши квалификацията на кадрите, работещи в областта на киберсигурността и противодействието на киберпрестъпленията и работещите с чувствителна информация и да повиши интернет културата на потребителите.

още
Мониторинг и разпознаване на езика на омразата онлайн (MANDOLA)

 Целта на проекта е да се повиши информираността на обществото относно разпространението на езика на омразата онлайн и да се стимулират крайните потребители да сигнализират, ако станат свидетели или жертви на използването на такъв. 

още
Европейска програма за проучване на киберпрестъпленията и кибертероризма (COuRAGE)

 Проектът цели да подобри сигурността на гражданите и критичните инфраструктури и да подпомогне работата на разследващите органи чрез създаване на Европейска програма за проучване на киберпрестъпленията и кибертероризма.

още
Укрепване на европейската мрежа от центрове по компетентност в областта на противодействието на киберпрестъпленията (SENTER)

 Проектът цели да обособи европейска мрежа от центрове по компетентност и да подпомогне работата на националните точки, като създаде стратегия за тяхното бъдещо развитие.

още
Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа

 Събитието е пресечна точка на представители на водещи информационни и комуникационни компании, финансови организации, държавната администрация, НПО и правоохранителните органи от над 20 държави.

още
Български киберцентър по компетентност за обучение и изследвания (B2Centre)

 Основната цел на проекта е да създаде регионален модел за взаимодействие между правоохранителните органи, бизнеса, академичните структури и неправителствените организации за противодействие и превенция на киберпрестъпленията.

още
Развиване на българската национална платформа за борба с киберпрестъпността

 Проектът цели да насърчи и развие координацията, сътрудничеството и взаимното разбирателство между правоохранителните, правоприлагащите органи и други национални и международни институции за превенция и борбата с киберпрестъпленията.

още
Сравнителен анализ на наказателните мерки срещу посегателствата върху правата на интелектуалната собственост

 Основната цел на проекта е да съпостави законодателната рамка в областта на интелектуалната собственост на национално, регионално и международно ниво.

още
Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност

 Проектът цели да подобри квалификацията на правоохранителните и правоприлагащите органи в областта на противодействието на киберпрестъпленията, да повиши нивото им на взаимодейстие и да създаде партньорства между правителството, НПО и бизнеса.

още