София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Бизнес

Киберпрестъпления нарастват главоломно, като все повече организации са били или ще станат жертви на кибератаки през следващите няколко години.

Ние помагаме на частния сектор да подобри знанията и да повиши информираността си относно актуалните тенденции в областта на киберсигурността и защитата от киберинциденти. Чрез нашата дейност повишаваме квалификацията на служителите и подпомагаме организациите при създаването и внедряването на работеща стратегия по киберсигурност и план за отговор на киберинциденти.

 

 

Услугите, които предлагаме:

 

- Консултации по киберсигурност в областта на:

• Оценка на риска

• Управление на риска

• Изграждане на архитектура на сигурността

Управление на инциденти

 

- Обучения: За да изберете курс или тема, моля посетете страница “Обучения”. Ако не намирате търсенето от вас обучение, свържете се с нашия екип и ще разработим обучение, съобразно вашите изисквания и нужди.

 

- Тест на пробивите в информационната сигурност: Можем да извършим вътрешен или външен тест на пробивите в информационната сигуност на вашата организация и да изработим препоръки, как да подобрите сигурността си.

 

- Проучвания: Извършваме проучвания в няколко основни направления: киберсигурност, киберпрестъпления, интелектуална собственост и международно сътрудничество.