Вход Регистрация

ПОКАНА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0084 “ИНИЦИАТИВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА КИБЕРСИГУРНОСТ В БЪЛГАРИЯ”

Международна академия за обучение по киберразследвания има удоволствието да Ви покани на заключителното събитие по проект BG05SFOP001-2.009-0084 “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На събитието ще бъдат представени резултатите от дейностите по проекта:

- проведено проучване за нивото на киберсигурност и на механизмите на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики за разработване на превантивни механизми при киберзаплахи;

- разработения модел за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики въз основа на резултатите от анализите;

- нова онлайн платформа като механизъм за граждански мониторинг.

Експерти ще представят конкретни препоръки за повишаване нивото на киберсигурност сред различните заинтересовани страни за изграждане на ефективна и надеждна защита срещу киберзаплахи.

Събитието ще се проведе от 18,00 ч. на 20.12.2019 г. в хотел “Хемус”, зала „Конферанс 1А“.

Програмата на събитието е приложена като прикачен файл.

Програма