Вход Регистрация

Кръгла маса по повод първата по рода си “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България”

Международна академия за обучение по киберразследвания (МАОК) Ви кани на кръгла маса по повод първата по рода си “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България”.

МАОК изпълнява проект BG05SFOP001-2.009-0084“ Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На събитието ще бъдат представени резултати от проведено в рамките на проекта проучване за нивото на киберсигурност сред граждани, юридически лица с нестопанска цел, бизнес организации и държавната администрация.

По време на кръглата маса ще бъдат изведени конкретни препоръки за повишаване нивото на киберсигурност сред различните заинтересовани страни, добри практики за изграждане на ефективна и надеждна защита срещу киберзаплахи чрез повишаване на инвестициите в решения за сигурност и за предлагане на по-добри услуги за гражданите.

Експерти по киберсигурност ще обсъдят модели за превенция в онлайн пространството и дадат конкретни препоръки как да се намали броят на жертвите на онлайн заплахи.

Дата: 23.10.2019г.
Място: хотел “Хемус”, зала Преслав
Час: от 9 ч. до 12.30 ч.
Програмата на събитието е приложена като прикачен файл.

Поради ограничения капацитет на залата, моля да потвърдите присъствието си на електронен адрес: project_cybersecurity@abv.bg или на телефон: +359 894 36 90 36.