Вход Регистрация

Новини

Международна академия за обучение по киберразследвания стартира проект “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Сдружение „Международна академия за обучение по киберразследвания“ изпълнява проект “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

ПОКАНА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0084 “ИНИЦИАТИВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА КИБЕРСИГУРНОСТ В БЪЛГАРИЯ”

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

България разполага с достатъчен ресурс за да поддържа добро ниво на киберсигурност, но не го управлява пълноценно

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

МОДЕЛ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КИБЕРЗАПЛАХИ И ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО НА КИБЕРСИГУРНОСТ

Международна академия за обучение по киберразследвания представи резултатите от проведено проучване за нивото на киберсигурност сред граждани, юридически лица с нестопанска цел, бизнес организации и държавната администрация

Кръгла маса по повод първата по рода си “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България”

Международна академия за обучение по киберразследвания (МАОК) Ви кани на кръгла маса по повод първата по рода си “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България”.